W przededniu górniczego święta…

Mszy świętej sprawowanej w niedzielę 29 listopada 2020 r. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie w intencji górników i rodzin górniczych, a także zmarłych i poległych w kopalniach, przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Arcybiskup przypomniał historię parafii, która bierze swój początek w tragicznych wydarzeniach z 16 grudnia 1981 r., kiedy to zamordowanych zostało 9 górników kopalni „Wujek”. Arcybiskup w homilii odniósł się także do sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym regionie.
– Kiedy umiera kopalnia-żywicielka pozostaje niszcząca pustka i dochodzi do destrukcji człowieka jego rodziny i całej miejskiej infrastruktury – mówił Wiktor Skworc.
– W aktualnej sytuacji trzeba odwagi w podejmowaniu zmian, trzeba też kół ratunkowych, solidarnej tarczy sprawiedliwości i miłości społecznej, aby szybko bo w perspektywie zaledwie dwóch dekad rozwiązać nabrzmiałe problemy górniczej branży, której los jest przesądzony. Tym bardziej że likwidacja trwale nierentownych kopalń jest ekonomicznie palącą koniecznością, jak twierdzą eksperci. Związana z tym redukcja zatrudnienia powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i być wsparta programem osłon socjalnych wypracowanych w dialogu z partnerami społecznymi których zadaniem jest nie tylko obrona praw pracowniczych jak i partycypacja w procesach restrukturyzacji i modernizacji Górnego Śląska i Zagłębia – powiedział.
Metropolita katowicki podziękował górnikom za codzienny fedrunek i znojny trud – za zmaganie się pod ziemią z żywiołami, do których dołączył, zwłaszcza w pierwszej połowie tego roku, koronawirus.
W mszy św., która była transmitowana przez Telewizję Polonia wzięli udział mieszkańcy Brynowa, górnicy i ich rodziny, przedstawiciele kierownictwa kopalni „Wujek” oraz Polskiej Grupy Górniczej. Obecna była m.in. prof. Barbara Piontek, przewodnicząca Rady Nadzorczej PGG S.A. oraz prezes Tomasz Rogala wraz z zarządem spółki.