W szkołach w Rybniku i Radlinie uczniowie po kilkuletniej przerwie znowu uczą się górniczego fachu

30 uczniów rozpoczęło naukę na kierunku technik górnictwa podziemnego w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, a 15 uczniów na kierunku górnik eksploatacji podziemnej w Szkole Branżowej w Radlinie.  W ramach programu ?Dobry Start z PGG? otrzymają miesięczne stypendia, nagrody finansowe za dobre oceny, za zakończenie szkoły i co istotne – mają gwarancje pracy. PGG S.A. wspiera także naukę uczniów w klasach technicznych i branżowych na kierunkach przydatnych w górnictwie.

Zdaniem ekspertów, już za kilka lat w kopalniach może być problem z wykwalifikowaną kadrą. Stąd tak ważne jest kształcenie w zawodzie technik górnik. ? Zależy nam przede wszystkim na kształceniu młodych ludzi w zawodzie technik górnik z ukierunkowaniem na przygotowanie ich do pracy w dozorze ruchu kopalni, ponieważ w perspektywie kilku lat możemy zderzyć się z brakiem osób spełniających wymagania pracownika dozoru ruchu górniczego. Skoro nie ma takich fachowców na rynku, to musimy sami zadbać o ich wykształcenie. Dlatego podjęliśmy wszelkie możliwe działania, by takie kierunki w szkołach powstały ? zaznacza dyrektor Departamentu Wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej Andrzej Sączek.
Po trzech latach przerwy udało się utworzyć klasy górnicze w dwóch szkołach w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (technik górnictwa podziemnego) oraz w Szkole Branżowej w Radlinie (górnik eksploatacji podziemnej). ? Jeśli Ci młodzi ludzie podjęli decyzję o rozpoczęciu nauki w klasach górniczych, to oznacza, że poważnie wiążą swoją karierę zawodową z pracą w górnictwie ? podkreśla dyrektor Andrzej Sączek. W Rudzie Śląskiej, gdzie też były takie plany, zgłosiło się za mało chętnych, by taką klasę utworzyć.
Uczniowie klas górniczych z Rybnika i Radlina mają zagwarantowane praktyki w kopalniach Chwałowice i Jankowice. Będą mogli zjeżdżać pod ziemię, gdzie odbędzie się część zajęć, będą także korzystać ze sztolni ćwiczebnych ? w kopalni Chwałowice i przy szkole w Rybniku.
Powstanie klasy górniczej w szkole w Rybniku było podstawą do rozpoczęcia prac związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych. Centrum ma ruszyć we wrześniu 2024 roku. – Warunkiem powstania Centrum było utworzenie klasy górniczej w szkole. Miasto Rybnik podjęło już w tej sprawie uchwałę, a dzięki dotacji ze środków, którymi dysponuje ministerstwo edukacji, na utworzenie Centrum zostanie przeznaczone 11 mln zł. Część tych pieniędzy zostanie wydana na kształcenie uczniów, studentów, dorosłych i dokształcanie nauczycieli. Około 80 procent zostanie wydane na infrastrukturę, utworzenie i wyposażenie specjalistycznych pracowni, odtworzenie sztolni, stworzenie stanowisk wirtualnej rzeczywistości. ? tłumaczy dyrektor Andrzej Sączek.
Kształcenie w zawodach górniczych oraz w zawodach przydatnych w górnictwie, takich jak na przykład mechanik czy elektryk odbywa się w ramach programu ?Dobry Start z PGG?. Program zapewnia wsparcie finansowe oraz gwarantuje prace w kopalniach. Spółka realizuje go już od kilku lat w kilkunastu śląskich szkołach na podstawie zawartych porozumień z władzami Katowic, Mysłowic, Rybnika, Rudy Śląskiej oraz powiatów: wodzisławskiego, bieruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego.
Uczniowie klas górniczych mogą liczyć na 400 złotych netto miesięcznie stypendium, 1500 złotych netto nagrody rocznej za dobre wyniki. Uczniowie pozostałych kierunków dostaną 300 złotych netto stypendium, 1200 złotych netto nagrody rocznej. Wszyscy otrzymają 5 tysięcy złotych netto za ukończenie szkoły i rozpoczęcie pracy w kopalniach PGG S.A.