W Trzebini rozpoczęły się prace w terenie

Rozpoczęły się prace uzdatniające, mające na celu ustabilizowanie gruntu. Pierwsze działania w terenie obejmują Sąsiedztwo Osiedla Gaj w pobliżu garaży i terenów leśnych (0,9 ha). SRK S.A. zatwierdziła dokumentację projektową. Firma rozpoczęła montaż węzła technologicznego.

Drugim rejonem działań jest ul. Górnicza 3 i 5 (0,5 ha), gdzie prace rozpoczną się na początku przyszłego tygodnia.
Wybrani wykonawcy, w ramach zawartej umowy mają kolejno 20 i 16 tygodni na wykonanie odwiertów na głębokość około 50 metrów, poprzez które zostanie zatłoczona mieszanina cementu i popiołów, mająca wypełnić rozluźnienia gruntu i ustabilizować teren. W rejonie Osiedla Gaj zaplanowano wykonanie 10 odwiertów, natomiast w przypadku ul. Górniczej projekt zakłada po 3 odwierty na każdą z działek.
Prowadzone prace w terenie są wynikiem decyzji Zarządu SRK S.A. podjętej na podstawie wstępnych analiz
i wynikających z nich rekomendacji, nie czekając na końcowe wyniki badań ekspertów. 17 stycznia br. spółka zawarła w tym zakresie umowy z dwoma wykonawcami, specjalizującymi się w tego typu pracach.