Warsztat edukacyjny „Jak wyznaczać cele i je osiągać – odkrywanie w sobie siły do działania” dla wdów z Fundacji Rodzin Górniczych

Fundacja Rodzin Górniczych jako organizacja non-profit wykonuje trudne zadania społeczne polegające na niesieniu pomocy osobom dotkniętym tragediami górniczymi, jak również zmagającymi się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, samotnością w starszym wieku. Zapewnia pomoc materialną na bieżące wydatki, leki, rehabilitacje, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak również kształcenie dzieci i młodzieży. Więcej informacji o Fundacji znajdą Państwo na stronie: https://fundacjafrg.pl

W ramach realizacji zadań statutowych Fundacja pomaga wdowom w pokonaniu stresu, traumy i żalu po stracie męża w wypadku górniczym m.in. poprzez warsztaty terapeutyczne.
„Organizując warsztaty szczególną uwagą chcemy otoczyć podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych, którzy zostali doświadczeni utratą bliskiej osoby lub zmagają się ze skutkami wypadków. Nasza codzienna rzeczywistość przynosi wiele nowych i zaskakujących wydarzeń, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić. Chcemy aby nasi podopieczni byli świadomi wsparcia ze strony Fundacji w tej kwestii. Warsztaty, które cyklicznie organizujemy mają im pomóc w zbudowaniu i umocnieniu ich zasobów psychicznych w kwestii radzenia z wyzwaniami życia codziennego po ciężkich doświadczeniach w związku z wypadkiem na kopalni.” – wyjaśnia Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz.
Projekt warsztatowy „Jak wyznaczać cele i je osiągać – odkrywanie w sobie siły do działania” dla ok. 50 osób zrealizowany został w Krynicy-Zdroju w Hotelu*** NAT „Jagiellonka” w okresie 19.04-21.04.2024 r. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników w praktyczny sposób z metodami i technikami wykorzystywanymi w skutecznym wyznaczaniu i realizacji własnych celów.
Warsztaty składały się z trzech części:
– kim jesteś i co jest dla Ciebie ważne? Wartości i cele – określając swoje cele warto mieć na uwadze swoje wartości – dużo łatwiej jest nam zaangażować się w realizację celów, które są zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami.
– jak wyznaczyć cel przy użyciu metody SMART
– opracowanie planu realizacji.
W tej grupie, która już doświadczyła traumy, mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem pojawienia się pogorszenia stanu psychofizycznego. Na motywację do działania wpływa wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. To dzięki tym bodźcom jest energia i chęć do działania. Często po stracie kogoś bliskiego znikają chęci, nie stawia się sobie celów, występuje poczucie pustki, żyje się z dnia na dzień. Po przeżytej traumie nasi podopieczni często reagują poczuciem bezsensu życia. Dla każdego człowieka żałoba ma inne znaczenie i konsekwencje.
Wsparcie, uświadomienie potrzeby wyznaczania sobie skutecznych do realizacji celów jest celem wiodącym warsztatu. Wnioskowane przedsięwzięcie wpisuje się w pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w ochronę zdrowia psychicznego.
„Iść przez życie drogą bez wyznaczonego celu to iść w niewiadomym kierunku. Zadbanie o właściwe dla danej osoby cele prowadzi do stabilizacji w życiu oraz wzrostu świadomości i możliwości kierowania swoimi zachowaniami, poczuciem kontroli w trudnych sytuacjach oraz wiarą w siebie i swoje możliwości. Cieszę się z możliwości prowadzenia zajęć, których uczestniczki wykazują tak wielkie zaangażowanie, chęć współpracy i korzystania ze zdobytej wiedzy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę wszystkim uczestniczkom pomyślności w realizacji celów 😊 –komentuje prowadzący warsztaty Andrzej Sączek.
Warsztat zrealizowano ze środków Fundacji Rodzin Górniczych. Fundacja FRG nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne oraz odliczeń 1,5% należnego podatku.
„Dziękujemy wszystkim darczyńcom za zaufanie i przekazane wsparcie na rzecz naszych podopiecznych. Jesteśmy w najtrudniejszych chwilach – po wypadku, w chorobie.”- Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz.
BM