Węglokoks S.A. zwiększa obroty

Sprzedaż jednostkowa na poziomie 2,5 mld złotych, wynik finansowy 113 mln zł brutto ? tak Węglokoks S.A. podsumowuje miniony rok.

Dynamika wzrostu przychodów Węglokoksu rok do roku (2018/2017) przekroczyła poziom 20% i to w warunkach znacznego spadku eksportu węgla do wolumenu 1,3 mln ton.  Dla przypomnienia w 2016 Węglokoks wyeksportował 4 mln ton węgla, a w 2017 ? 2,7 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu pozostają: Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy.  W 2018 całkowity obrót węglem wyniósł jednak aż 3,8 mln ton (eksport, import, sprzedaż krajowa), planowany w 2019 powinien przekroczyć 4 mln ton.  Dla pełniejszego zobrazowania zmian w działalności biznesowej Węglokoks S.A. warto podać informację o istotnych zmianach w strukturze zysku ze sprzedaży:  w 2015 roku 70% zysku spółki było generowane z eksportu węgla, a w minionym roku już tylko ok. 25%. ?  Naszym głównym celem w 2018 roku była przede wszystkim dywersyfikacja rynkowa. Z firmy zajmującej się wyłącznie eksportem, Węglokoks stał się spółką handlową działającą na wielu marżowych rynkach i w różnych kategoriach produktowych. Jednym z celów strategicznych Spółki na najbliższe lata będzie utrzymanie zdolności do zabezpieczania potrzeb energetyki zawodowej w zakresie dostaw węgla w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez interwencyjne zakupy węgla z importu. Dlatego też zamierzamy uzupełnić kompetencje w obszarze logistyki, aby móc oferować kompleksową usługę dla naszych odbiorców ? mówi Sławomir Obidziński, prezes WĘGLOKOKS S.A. Nowa aktywność Węglokoksu dotycząca importu węgla wynika wprost z dokumentu rządowego ?Program dla sektora węgla kamiennego?, przyjętego w styczniu 2018 roku, gdzie Węglokoks został przywołany jako interwencyjny importer węgla na potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa.  W  2018 roku Węglokoks sprzedał spółkom energetycznym importowany węgiel w ilości około 1,1 mln ton. ? W zeszłym roku eksport stanowił około 30% przychodów, również 30% stanowiła sprzedaż krajowa wraz z importem, około 32% przychodów wygenerowała sprzedaż dla przemysłu, w tym hutnictwa, pozostałe 8% to usługi, w szczególności logistyka i sprzedaż usług finansowych ? dodaje Tomasz Heryszek, wiceprezes ds. handlowych WĘGLOKOKS S.A.