Weryfikacja dokumentów pracowników przejętych przez SRK SA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA kontynuuje realizację zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w zakresie obsługi restrukturyzacji zatrudnienia w likwidowanych kopalniach.

04.02.2022
W czwartek, 3 lutego 2022 SRK wysłała kolejną transzę – 322 przelewy w ramach jednorazowych odpraw pieniężnych pracownikom, których sytuacja została pozytywnie zweryfikowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Oznacza to, że przekazano już pieniądze połowie osdób występujących o nie. Pierwsze przelewy wysłano w piątek, 28 stycznia br.
28.01.2022
Po pozytywnej weryfikacji wniosków dotyczących jednorazowych odpraw pieniężnych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, SRK wysłała w piątek, 28 stycznia 2022 pierwsze kilkadziesiąt przelewów do pracowników, którzy zdecydowali się na odejście z górnictwa w ramach obecnych działań osłonowych.
Kolejne przelewy wysyłane będą stopniowo wraz z otrzymywaniem odpowiedzi z ARP SA.
Równocześnie trwa weryfikowanie wniosków do ZUS dla przekazanych do SRK pracowników starających się o urlopy górnicze.
26.01.2022
Po wstępnej weryfikacji wniosków pracowników O/KWK Jastrzębie III ubiegających się o urlop górniczy, stosowna dokumentacja jest sukcesywnie wysyłana do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. W oczekiwaniu na ostateczne decyzje ZUS pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych i urlopów dodatkowych.
Spółka zweryfikowała i wysłała do Agencji Rozwoju Przemysłu SA wszystkie wnioski dotyczące weryfikacji nabycia prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej. Część wniosków została już pozytywnie skontrolowana. Z pracownikami rozwiązywane są umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeszcze w tym tygodniu Spółka zamierza uruchomić pierwsze wypłaty świadczeń z tytułu jednorazowych odpraw pieniężnych.
Praca służb kadrowo-płacowych Spółki wykonywana jest w trudnych warunkach spowodowanych stanem epidemiologicznym, który obliguje wykonywanie czynności w reżimie sanitarnym z zachowaniem szczególnej uwagi i ostrożności oraz przepisów izolacji i kwarantanny.
Dodatkowo przypominamy, że w razie negatywnej weryfikacji przez ZUS lub ARP SA pracownik wraca do macierzystego zakładu.