Wiceminister Piotr Pyzik w SRK SA

Podczas krótkiej wizyty w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA w poniedziałek, 10 stycznia 2022 odpowiedzialny za górnictwo podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Piotr Pyzik zapoznał się z funkcjonowaniem spółki, jej dotychczasowymi działaniami oraz zarysem działań innowacyjnych przewidzianych przez jej kierownictwo.

Spółka, oprócz likwidowania obiektów pokopalnianych, rewitalizacji terenów pogórniczych oraz zagospodarowania majątku zostającego po zakładach wydobywczych, szuka rozwiązań pozwalających bezpośrednio wykorzystać przynajmniej część tego majątku w ramach programów transformacji energetyki.
Stąd m.in. współpraca z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG obejmująca wykorzystanie tak wybranych szybów, jak też infrastruktury im towarzyszącej. Rozmawiano o tym 29 lipca 2021 w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Przyjęte wówczas ustalenia zakończyły się podpisaniem porozumienia powołującym Komitet Sterujący dla programu stworzenia Śląskiego Systemu Magazynowania Energii.