Wiceminister z wizytą w JSW

W czwartek (8 października) wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego spotkał się z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Spółce. Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie JSW rozmawiano o sytuacji Spółki w kontekście problemów polskiego górnictwa. Prezes JSW, Włodzimierz Hereźniak poinformował wiceministra o powołaniu w Spółce zespołu roboczego, który zajmuje się wypracowaniem modelu jej funkcjonowania, dzięki któremu JSW będzie zmierzać do tego, aby w stu procentach skoncentrować się na produkcji węgla koksowego.