Więcej energii z kogeneracji dla firm

Ponad 2 mln megawatogodzin z kogeneracji trafi w tym roku do klientów biznesowych TAURONA. To więcej o ponad 30 procent niż przed rokiem. TAURON odnotował po raz kolejny wzrost liczby klientów korzystających z energii wytwarzanej w jednym procesie wraz z ciepłem. Eksperci wyliczają, że tylko w samym 2023 roku firmy korzystające z kogeneracyjnych źródeł TAURONA ograniczyły emisję dwutlenku węgla o blisko 750 tysięcy ton.

Jak podkreślają eksperci kogeneracja jest jednym z najwydajniejszych procesów produkcji energii elektrycznej i ciepła, oferując lepsze wykorzystanie energii skumulowanej w paliwie. Obecnie około 11 procent całkowitej produkcji energii w krajach Unii Europejskiej powstaje właśnie w procesie kogeneracji.
Kogeneracja polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w tym samym procesie technologicznym. Dzięki temu wytwarzanie energii jest bardziej efektywne niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod. Do wyprodukowania takiej samej ilości energii w kogeneracji zużywa się bowiem znacznie mniej paliwa pierwotnego niż w tradycyjnej elektrowni.
Każda megawatogodzina energii wytworzona z kogeneracji to niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 55 procent w porównaniu do emisji dwutlenku węgla dla energii wytwarzanej z węgla kamiennego.
– Firmy zakontraktowały o ponad 30 proc., czyli o około 580 tys. megawatogodzin więcej energii ze źródeł kogeneracyjnych niż w 2023 roku. Tym samym do naszych klientów biznesowych trafi ponad 2 mln megawatogodzin energii wytwarzanej efektywnie w jednym procesie wraz z ciepłem. Rosnące wolumeny kontraktowanej kogeneracji są wyrazem zwiększającej się świadomości klientów biznesowych w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne – podkreśla Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.
Ograniczona emisja
Wspieranie ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych możliwe jest dzięki różnorodnej ofercie produktów energetycznych. Jednym z nich jest EKO Biznes od TAURONA, czyli produkt bazujący na energii wytworzonej w kogeneracji. Firmy, które decydują się na zakup prądu w ramach produktu EKO Biznes przyczyniają się do ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Wybierając EKO Biznes firma otrzymuje Certyfikat Akcesyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu obowiązywania umowy firma otrzymuje dokument, potwierdzający faktyczną wielkość emisji dwutlenku węgla jakiej udało się uniknąć. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy oraz sprawności źródeł kogeneracyjnych biorących udział w produkcie EKO Biznes.
Wszystkie elektrociepłownie zostały poddane audytowi Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, między innymi pod kątem ich oddziaływania na środowisko, gospodarowania odpadami czy spełnienia wszystkich wymaganych norm i procedur. Dzięki temu klienci mają pewność, że kupują energię elektryczną o zmniejszonym wpływie na środowisko i klimat.
Więcej informacji na biznes.tauron.pl/energia-elektryczna/eko-biznes

Opinia eksperta:
– Aby elektrociepłownia została zakwalifikowana do sprzedaży energii elektrycznej w ramach EKO Biznes, musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim elektrociepłownia musi przejść audyt Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii (PTCE) między innymi pod kątem generowanej emisji CO2 w procesie produkcji energii elektrycznej, gospodarki paliwem, także magazynowej, gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, gospodarki olejowej itp. Certyfikacja źródeł energii jest konieczna, aby klienci EKO Biznes mieli pewność, że faktycznie korzystają z energii o obniżonej emisji CO2 oraz, że źródło wytwórcze nie szkodzi środowisku w inny sposób. Cechą wyróżniającą elektrociepłownie pracujące na rzecz produktu EKO Biznes jest certyfikacja okresowa. Podczas audytów, prowadzonych cyklicznie przez niezależnych ekspertów PTCE, weryfikowany jest szereg obszarów działania elektrociepłowni, w szczególności pod kontem wymienionych wyżej aspektów – mówi Tomasz Fornalczyk, ekspert z zakresu mediów energetycznych w TAURON Sprzedaż.