Wielka winda zjedzie pod ziemię

Wysoka na cztery piętra, pomieści jednorazowo aż 200 osób lub 24 tony materiałów – w kopalni TAURON Wydobycie zamontowano jedną z największych klatek szybowych w Polsce. Wielkogabarytowa konstrukcja powstała w ramach inwestycji strategicznej Spółki, czyli budowy Poziomu 800 metrów.

Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkuje się tutaj między innymi paliwo o obniżonej zawartości chloru, które jest dedykowane dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Bliskość aktywów wytwórczych Grupy TAURON umożliwia utrzymywanie niskich kosztów transportu tego surowca.
– Uruchomienie poziomu 800 metrów umożliwi ZG Janina dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, co otworzy drogę do rentownego wydobycia tego surowca przez wiele lat – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. ? Ta strategiczna inwestycja jest już zrealizowana w blisko 90 procentach. Jej oddanie znacznie przyspieszy transport oraz zwiększy jego bezpieczeństwo. Jedną z istotnych korzyści będzie również znaczne skrócenie czasu dotarcia pracowników do stanowisk pracy, a tym samym wydłużenie efektywnego czasu pracy ? dodaje prezes.
Docelowo poziom 800 metrów w ZG Janina pozwoli m.in. na prowadzenie efektywnej eksploatacji dotychczas niedostępnych zasobów węgla. Ponadto inwestycja wyeliminuje eksploatację poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
Unikalna konstrukcja
Czteropiętrowa klatka wielkogabarytowa, zamontowana w szybie Janina VI jest przystosowana do jazdy ludzi i transportu materiałów oraz wydobycia kamienia w wozach urobkowych z prędkością 12 metrów na sekundę. Droga jazdy klatki wynosi ponad 790 m.
Jazda ludzi odbywać się będzie na czterech piętrach klatki. Maksymalna możliwa liczba pracowników na piętrze to 50 osób, co umożliwia jednoczesną jazdę dla potencjalnie
aż 200 pracowników. Z uwagi jednak na obowiązujące aktualnie w zakładach górniczych Spółki prewencyjne procedury bezpieczeństwa w ramach działań przeciwwirusowych, liczba osób przebywających jednocześnie w klatce zjazdowej zostanie ograniczona, tak aby zachowywane były bezpieczne odległości pomiędzy pracownikami.
Z kolei maksymalna masa ładunku w klatce to 24 tony. Będzie to zatem jedna z największych konstrukcji tego typu w Polsce.
– Czas zjazdu 200 osób na poziom 800 metrów lub ich wyjazdu będzie wynosił około 6 minut. Dla porównania – obecnie, aby załoga mogła dojść pieszo do stanowisk pracy na poziomie 800 metrów potrzebuje na to około 100 minut ? podkreśla Tomasz Cudny.
Górniczy wyciąg szybowy, maszyna wyciągowa, układ sterowania i sygnalizacji szybowej został tak zaprojektowany, aby w przyszłości możliwa była w pełni automatyczna praca górniczego wyciągu szybowego.
Bezpieczeństwo najważniejsze
Klatka wielkogabarytowa została zaprojektowana tak, aby była możliwość bezpośredniej ewakuacji załogi do przedziału drabinowego w przypadku awarii lub zaniku zasilania maszyny wyciągowej.
Dodatkowo górniczy wyciąg szybowy będzie wyposażony w układ grawitacyjnego opuszczania nadwagi, tzn. będzie możliwość również ewakuacji załogi z klatki wielkogabarytowej w przypadku awarii lub zaniku zasilania maszyny wyciągowej na najbliższy poziom wykorzystując różnicę ciężaru pomiędzy klatką wielkogabarytową a przeciwciężarem.
Uruchomienie zjazdu ludzi na poziom 800 metrów i transport materiałów wielkogabarytową klatką zjazdową planowane jest na trzeci kwartał bieżącego roku, natomiast zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021r.