Wirtualna rzeczywistość poprawi bezpieczeństwo górników

Technologia wirtualnej rzeczywistości zostanie wykorzystana w procesie szkolenia pracowników JSW. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy górników. Cyfrowy projekt edukacyjny ? SENSE VR jest w końcowej fazie prac badawczych. To wspólne przedsięwzięcie konsorcjum zawiązanego przez JSW Innowacje z JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Głównym Instytutem Górnictwa. Projekt został dofinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Bezpieczeństwo pracy jest jednym z kluczowych elementów kształcenia kadr Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tych działaniach, technologia VR otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Realistyczne odwzorowanie pracy pod ziemią w cyfrowej przestrzeni, pozwala kursantom nie tylko utrwalić i uzupełnić wiedzę teoretyczną, ale wykształcić właściwe procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, których nie bylibyśmy w stanie stworzyć w realnych warunkach ? powiedziała Aldona Urbanek z JSW Szkolenie i Górnictwo.
Istotnym elementem projektu jest ścisła współpraca pomiędzy każdym z trzech konsorcjantów. Główny Instytut Górnictwa analizując raporty z wypadków górniczych w kopalniach JSW, przygotowuje trzy scenariusze szkoleniowe.
– Opracowane scenariusze szkoleń obejmują faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe, które miały miejsce w kopalniach węgla kamiennego w ostatnich latach. Ich wybór dokonany został w oparciu o analizę dokumentacji pozyskanej z WUG oraz raportów o stanie BHP JSW SA. Fabuła szkoleń jest projektowana w sposób, który umożliwia uczestnikom wybór indywidualnej ścieżki postępowania oraz daje im możliwość realnego wpływu na sposób ich zakończenia ? powiedział Szymon Łagosz z Głównego Instytutu Górnictwa.
Liderem projektu jest spółka JSW Innowacje, która jest też głównym wykonawcą części programistycznej, tworząc aplikację wykorzystującą technologię wirtualnej rzeczywistości.
– Oprócz opracowania szaty graficznej oraz modeli 3D maszyn i obiektów uwzględnionych w scenariuszu przez GIG, tworzymy środowisko VR w którym jednocześnie będzie mogło ze sobą współdziałać do 5 kursantów. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie także zaadoptowanie algorytmów śledzących tak, by aplikacja samodzielnie dostosowywała się do umiejętności i poziomu kompetencji osoby szkolonej ? podkreślił Krzysztof Kaźmierczak, kierownik zespołu projektowego V w JSW Innowacje.
Dydaktyczna część projektu należy do spółki JSW Szkolenie i Górnictwo. Tamtejsi instruktorzy prowadzą próbne zajęcia, podczas których górnicy testują działanie aplikacji, zgłaszając swoje zastrzeżenia i uwagi. Na ich podstawie zespół JSW Innowacji ulepsza działanie oprogramowania. W ten sposób powstaje nowoczesne narzędzie edukacyjne. Pozwoli ono skuteczniej i efektywniej podnosić poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko wśród górników, ale też osób rozpoczynających pracę w Grupie Kapitałowej JSW.