Wizyta przedstawiciela Global Methane Hub

23 stycznia 2024 w Kopalni Doświadczalnej Barbara GIG – PIB odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji Global Methane Hub, reprezentowanej przez panią Idę Klockmann.

Na spotkaniu przedstawiono działalność Instytutu oraz zaangażowanie w projekty dotyczące redukcji emisji metanu. Podczas spotkania zaprezentowano również infrastrukturę Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, gdzie powstają innowacyjne instalacje do utylizacji metanu wentylacyjnego na powierzchni i w wyrobiskach dołowych.
Global Methane Hub to światowa organizacja zajmująca się opracowywaniem, wdrażaniem i finansowaniem strategii redukcji metanu w sektorach energetycznym, rolniczym i związanym z gospodarką odpadami, jak również transformacją tych sektorów. Siedziba organizacji Global Methane Hub znajduje się w Santiago, Chile.