Wsparcie z PFR mniejsze od wnioskowanego

Miliony dla JSW

Dwie wiadomości: dobrą i złą otrzymała 15 grudnia Jastrzębska Spółka Węglowa. Dobra to taka, że po miliardzie pożyczki płynnościowej z Polskiego Funduszu Rozwoju, spółka dostanie jeszcze w tym roku z Funduszu kolejne 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej. Gorsza wiadomość ? jest to ponad cztery razy mniej niż oczekiwała JSW, której wniosek do PFR opiewał na 750 mln zł. – Wysokość pożyczki preferencyjnej wynika z definicji Szacowanej Szkody COVID, kalkulowanej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm oraz odpowiednimi decyzjami Komisji Europejskiej. Wysokość ta została ustalona przez PFR w ramach szczegółowej analizy wniosku JSW ? wyjaśnia wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Radosław Załoziński.
Pieniądze jeszcze w tym roku
Obie pożyczki jastrzębska spółka dostanie jeszcze w tym roku, a ostateczny termin ich spłaty to koniec września 2024 r. Ważne, że JSW będzie mogła zwrócić się do PFR o umorzenie nawet trzech czwartych tzw. faktycznej szkody spowodowanej pandemią COVID-19, a więc znacznej części preferencyjnej pożyczki. Decyzja o potencjalnym umorzeniu będzie należała do Funduszu ? zastrzega JSW.
JSW Koks też liczy na Tarczę
Na decyzje PFR czeka jeszcze spółka JSW Koks, która złożyła do PFR osobne wnioski na ponad 96 mln zł pożyczki preferencyjnej i 115 mln zł pożyczki płynnościowej. Grupa JSW w trzech kwartałach tego roku zanotowała prawie 1,1 mld zł straty, wobec ponad 700 mln zł zysku w podobnym okresie rok wcześniej. Powody to gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej w efekcie pandemii, osłabienie popytu i spadek produkcji stali oraz zmniejszenie zapotrzebowania na surowce do jej wytwarzania. W trzech kwartałach Grupa wydała 84,6 mln zł na walkę z epidemią SARS-CoV-2.

MH