Wspólnie o problemach związanych z likwidacją kopalń

19 czerwca w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach odbyło się Seminarium pod tytułem ?Wybrane problemy związane z likwidacją zakładów górniczych – dotychczasowe doświadczenia i wyzwania?. Organizatorami wydarzenia byli GIG i SRK S.A.

Podczas seminarium zaprezentowano najistotniejsze aspekty dotyczące procesów likwidacyjnych kopalń i wynikające z nich skutki oddziałujące na powierzchnię terenu. W głównej mierze skupiono się na deformacjach nieciągłych, czyli zapadliskach. Przedstawiciele spółek górniczych oraz eksperci i naukowcy przede wszystkim omówili zjawiska występujące w rejonie dawnej kopalni Siersza w Trzebini oraz ZGH Bolesław w Olkuszu.
Swoje prezentacje wygłosili m.in. Wiceprezes Zarządu SRK S.A. ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem Piotr Bojarski nt doświadczeń spółki w likwidacji zagrożenia zapadliskowego w Trzebini, Prezes Zarządu ZGH Bolesław S.A. Bogusław Ochab nt. wybranych aspektów likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany oraz naukowcy, przedstawiciele Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk i Głównego Instytutu Górnictwa.
Seminarium zorganizowano pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych.