Współpraca PGG S.A. i 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Przedstawiciele PGG S.A. oraz 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 kwietnia 2023 roku, podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem jest wzmocnienie obronności państwa i obywateli poprzez wspólne szkolenia, ćwiczenia, wymianę informacji, współpracę kadry instruktorskiej, dydaktycznej, specjalistów. Pod dokumentem podpisali się: prezes Zarządu PGG S.A. Tomasz Rogala, wiceprezes zarządu ds. pracowniczych PGG S.A. Jerzy Janczewski oraz dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas.

– 30 żołnierzy naszej brygady jest jednocześnie górnikami. Gdy po raz pierwszy spotkałem górnika-żołnierza, który na co dzień pracuje jako ratownik górniczy, to byłem zaskoczony, że ma jeszcze energię, by po szychcie biegać po lasach z karabinem. Potencjał jest zatem spory. To porozumienie wykracza jednak poza „bycie” żołnierzem i pracownikiem kopalni. Przemysł węglowy jest bowiem strategiczny z punktu widzenia państwa i my jako Brygada podejmujemy się tego, by w ramach tej współpracy zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej ? mówił tuż po podpisaniu porozumienia dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas.
Pierwszym wspólnym zadaniem będzie trzydniowe szkolenie, pod okiem instruktorów 13 ŚBOT, grupy około 20 chętnych pracowników PGG S.A. Dotyczyć będzie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Zostanie przeprowadzone na terenie ośrodka należącego do kopalni ROW oraz częściowo na terenie komercyjnej strzelnicy.
– Udział w szkoleniach wojskowych, to dobry pomysł na zdobycie przez naszych pracowników nowych kwalifikacji. W ramach porozumienia nasi pracownicy będą ćwiczyć elementy związane z polem walki i zabezpieczeniem ludzi. Ważnym elementem jest także strzelnica i posługiwanie się bronią we właściwy sposób. Dobrze jest posiadać takie umiejętności ? akcentował prezes PGG S.A Tomasz Rogala.
Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że takie porozumienie jest szczególnie ważne w czasach kryzysu międzynarodowego.
– Nie wiemy co nas jeszcze czeka, a zagrożenia zamiast maleć ciągle wzrastają. Musimy pamiętać o bezpieczeństwie i o tym by zwiększać świadomość i szkolić naszych pracowników. Podczas wspólnych szkoleń z żołnierzami ŚBOT, uczestnicy z PGG S.A. mogą sobie przypomnieć lub nauczyć od postaw najważniejszych zasad i technik z zakresu posługiwania się bronią i medycyny pola walki ? podkreśla Ireneusz Burdziałowski z Biura Bezpieczeństwa PGG S.A.
Natomiast żołnierze z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, będą ćwiczyć na terenie zakładów PGG S.A. Chodzi o to, by mieli okazję poznać specyfikę tych miejsc na wypadek wojny. PGG S.A. i wszystkie obiekty spółki zgodnie z przepisami podlegają obowiązkowej ochronie z uwagi na strategiczny charakter dla polskiej gospodarki.