Współpraca PGG S.A. i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z województwa śląskiego, będą miały szansę na zakup tony węgla opałowego z zasobów Polskiej Grupy Górniczej S.A. do końca tego roku. A wszystko dzięki pilotażowej współpracy PGG S.A. i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przedstawiciele obu Instytucji podpisali właśnie list Intencyjny w tej sprawie.

Wsparcie w ramach pilotażu kierowane jest do osób samotnych objętych stałą pomocą społeczną, w tym chorych lub z niepełnosprawnościami, które bez pomocy osób trzecich nie są w stanie zapewnić sobie dostępu do opału. Pomoc polegać ma na umożliwieniu im zakupu jednej tony węgla po cenach obowiązujących w punkcie sprzedaży drobnicowej kopalń PGG S.A.
– Zadaniem samorządów jest bycie blisko mieszkańców i ich potrzeb, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Dzięki współpracy z Polską Grupą Górniczą planujemy zabezpieczyć potrzeby grzewcze wąskiej grupy mieszkańców z województwa śląskiego, która z uwagi na szczególnie trudne położenie życiowe takiego wsparcia potrzebuje. Mówimy o osobach, które nie są w stanie samodzielnie dokonać zakupu poprzez sklep internetowy – wyjaśnia starosta bieruńsko-lędziński i członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Bernard Bednorz.
Potencjalnych beneficjentów wsparcia w zakupie węgla mają wskazać gminy według ustalonych kryteriów. Wykaz wskazanych beneficjentów zostanie zweryfikowany przez PGG S.A., która sprawdzi między innymi, czy dana osoba w okresie od 11 marca tego roku nie nabyła węgla w sklepie PGG S.A.
– Zainteresowanie naszymi produktami w ostatnich miesiącach jest tak duże, że podczas jednej sesji sprzedażowej, loguje się do niego 140 tysięcy klientów. Potrzebny jest dostęp do Internetu, komputera. Chcemy, by potrzebujący mieszkańcy naszych miast, osoby z niepełnosprawnościami, starsze i samotne, nie zostały bez opału na zimę. Nasza spółka wychodzi naprzeciwko ich potrzebom ? podkreśla prezes PGG S.A. Tomasz Rogala.
Zakup będzie możliwy gotówką w ramach sprzedaży w punkcie drobnicowym kopalni, zaś odbiory węgla dla tej grupy osób będą dokonywały wykwalifikowane przedsiębiorstwa wskazywane przez gminy lub PGG S.A.
Inicjatorzy pilotażu zachęcają gminy z naszego województwa do udziału w nim. Aby przystąpić do niego, samorządy muszą zaakceptować warunki listu intencyjnego, w tym kryteria dostępu do węgla opałowego z zasobów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wytyczne te powstały w ramach wspólnych prac przedstawicieli samorządów, w tym zwłaszcza ośrodków pomocy społecznej, prawników, ekspertów do spraw zamówień publicznych oraz przedstawicieli Polskiej Grupy Górniczej (koordynowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów).
Inicjatorzy pilotażu mają świadomość, że przedsięwzięcie to nie zaspokoi wszystkich potrzeb grzewczych w skali regionu. Jednak podkreślają, że inicjatywa jest w zgodzie z jedną z najważniejszych zasad sprawiedliwości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką jest niesienie pomocy osobom słabszym w celu zabezpieczenia ich najbardziej elementarnych potrzeb. Śląski Związek Gmin i Powiatów dzisiaj (19 października 2022 r.) organizuje spotkanie informacyjne dla zainteresowanych gmin. Pilotaż, który wystartował 17 października, potrwa do końca roku. Nie jest wykluczona jego kontynuacja.