Wstrząs w kopalni Budryk

W dniu 9.01.2020 r. o godzinie 23.19 w JSW S.A. KWK ?Budryk? w rejonie ściany B-12 w pokładzie 401 zarejestrowano wstrząs o energii E = 3,3 x 106J. Według Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach energię określono podobnie na E = 4,0 x 106J. Wstrząs zlokalizowano około 35 m przed frontem ściany i około 80 m na północ od chodnika B-12 (podścianowy) w warstwach stropowych ponad 500 m nad pokładem 401. Eksploatację ściany B-12 pokład 401 wstrzymano i z jej rejonu wycofano 26 osób. Po przeprowadzonej kontroli, która nie wykazała wpływu wstrząsu na stan obudowy wyrobisk w rejonie ściany B-12 pokład 401, wznowiono eksploatację. Bezpośrednio po zaistniałym wstrząsie kopalnia otrzymała 11 zgłoszeń od mieszkańców o odczuciu wstrząsu.