Wybrano nowych członków zarządu

W dniu 18 marca 2024 roku Rada Nadzorcza SRK S.A. powołała z dniem 2 kwietnia 2024 roku Jarosława Wieszołka na stanowisko Prezesa Zarządu SRK S.A. oraz Mariusza Jończyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Mieszkaniowych i Odwadniania Kopalń.

Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:
Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji Technologicznych i Zamówień
Wiceprezesa Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. IX kadencji:
Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów
Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji Technologicznych i Zamówień
Wiceprezesa Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem