Wydobywamy pokłady wiedzy, umiejętności i kompetencji

Sukcesem zakończyła się konferencja zorganizowana w Katowicach przez JSW Szkolenie i Górnictwo. W jednym miejscu spotkali się przedstawiciele nauki i świata biznesu zainteresowani osiągnięciami w dziedzinie górnictwa i szkoleń.

? Możemy pokazać całość naszych działań, jaka jest podejmowana w Grupie Kapitałowej JSW w obszarze szeroko rozumianej edukacji i szkoleń ? mówił Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW, otwierając konferencję w Katowicach. ? Wszyscy wiemy, że węgiel koksowy, który wydobywamy w naszych kopalniach będzie potrzebny jeszcze przez wiele lat, ale żeby być konkurencyjnym, żeby być efektywnym trzeba się doskonalić, dlatego w naszej spółce kwestia doskonalenia zawodowego i szkoleń zajmuje bardzo ważne miejsce ? dodał prezes Tomasz Cudny.
Konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, nowatorskich pomysłów i prezentacji pełnego spektrum działań edukacyjnych z udziałem zaproszonych prelegentów. Spotkanie zgromadziło ekspertów, autorytety środowiska nauki i edukacji, a także przedstawicieli biznesu i górnictwa. Dyskutowali na temat wyzwań, jakie stoją przed górniczym szkolnictwem zawodowym oraz rolą jaką w tym systemie pełni Jastrzębska Spółka Węglowa oraz JSW Szkolenie i Górnictwo.
? JSW Szkolenie i Górnictwo zajmuje się edukacją na poziomie planowania kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. Mamy też szeroko pojęte zadania wynikające z patronatów naszych szkół, działań prospołecznych w zakresie edukacji i postanowiliśmy tymi działaniami się pochwalić ? mówił Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo. ? Obecnie mamy szkoły patronackie, są też szkolenia zawodowego nadawania kwalifikacji, ale ciągle patrzymy na przyszłość i dalszy rozwój naszych pracowników, także poprzez studia podyplomowe ? zapewnił prezes Cyrulik.
Spotkanie to umożliwiło nie tylko wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim podkreśliło znaczenie ciągłego rozwoju i innowacji w branży.
? Tematy obecne na konferencji, to przede wszystkim tematy bieżące, które łączą świat CSR-u, edukacji – między innymi zawodowej, jak również nowe technologie, projekty, czyli wszystkie te wyzwania, które przed nami stoją ? powiedziała Aldona Urbanek, kierownik działu szkoleń i rozwoju w JSW Szkolenie i Górnictwo.
Na podstawie współpracy między JSW a Akademią Górniczo-Hutniczą przedstawione zostały sposoby dostosowywania programów nauczania do wyzwań związanych z nowymi wymaganiami rynku pracy.
? Musimy rozpoznać jakie są trendy i innowacje w górnictwie. Wiemy dobrze, że zrównoważone wydobycie, digitalizacja, cyfryzacja, analiza danych, bezpieczeństwo, to są rzeczy ważne i my dostosowujemy programy kształcenia, przygotowujemy kursy, szkolenia, studia podyplomowe. Chcielibyśmy jednak, aby w tych obszarach realizowane były też doktoraty wdrożeniowe ? mówił dr hab. inż. Marek Borowski, prodziekan wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Konferencja była wyjątkowym sukcesem spółki JSW Szkolenie i Górnictwo, która tylko umocniła swoją pozycję jako lider w dziedzinie szkoleń górniczych i promowania innowacyjności w branży.
zdjęcia: Dawid Lach