Wykonanie piezometru do zrobów zlikwidowanej KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu

W dniu 29.08.2022 r. odbyło się przekazanie piezometru „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu, wykonanego w ramach realizacji projektu badawczego pod nazwą Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas : mechanisms, hazard and risk assessment – Indukowane trzęsienia ziemi i ruchy górotworu w obszarach pogórniczych: mechanizmy, ocena zagrożenia i ocena ryzyka o akronimie roboczym PostMinQuake.

Piezometr umożliwia monitorowanie i kontrolę zatapiania górotworu zlikwidowanej KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu. W przekazaniu uczestniczyli Dyrektor Biura ds. Innowacji Technologicznych dr inż. Andrzej Chmiela, Koordynator SRK S.A. ds. Realizacji Programów Badawczych Marta Gajdzik oraz Przedstawicie Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi i Przedstawiciele Głównego Instytutu Górniczego.