Wymiana doświadczeń

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz spółki z Grupy Kapitałowej ? JSW IT Systems, JSW Innowacje i Przedsiębiorstwo Budowy Szybów ? wyróżnione w czasie Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Trzydniowa edycja Szkoły odbyła się w Krakowie w dniach od 24 do 26 lutego.
Spotkania specjalistów z branży górniczej ? spółek węglowych, przedsiębiorców z firm okołogórniczych i środowiska naukowego ? to już tradycja, bo w tym roku w Krakowie odbyła się 29. edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Szkoła to seria wykładów, dyskusji oraz wyjazdów technicznych związanych z szeroko pojętą pracą kopalń. Jednak w tym roku debaty poświęcone były nie tylko węglowi i energetyce, ale też kwestii pozyskiwania metanu i rozwiązaniom informatycznym dla górnictwa.
Kluczowym punktem SEP 2020 była sesja w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Odbył się tam panel dyskusyjny pt. ?Polsce potrzebny jest węgiel ? jak długo i dlaczego??. Jej uczestnicy podkreślali wzrost zapotrzebowania na energię, co wiąże się bezpośrednio z potrzebą wzrostu wydajności zakładów górniczych i koniecznością inwestowania w nowoczesne rozwiązania dla górnictwa. Liderem na tym polu jest właśnie JSW. ? Trzeba mieć przygotowaną bazę zasobową, którą rozbudowujemy oraz zapewnione pieniądze na inwestycje, bez tego nie ma górnictwa ? podkreślał w czasie debaty Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. Technicznych i Operacyjnych.
Podczas finałowej gali też w teatrze wyróżniono Jastrzębską Spółkę Węglową, JSW Innowacje, JSW IT Systems oraz Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Rozstrzygnięto konkurs ?Bezpieczna Kopalnia 2019? organizowany przez Wyższy Urząd Górniczy, Szkołę Eksploatacji Podziemnej oraz Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego. Drugie miejscu ? zaraz po zwycięskim Ruchu Marcel (KWK ROW) z Polskiej Grupy Górniczej ? zajął Ruch Jastrzębie kopalni ?Bzie-Jastrzębie? ex aequo z gliwicką kopalnią ?Sośnica?.
W czasie tegorocznej edycji Szkoły świętowało też Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Spółka funkcjonuje w strukturach Grupy Kapitałowej JSW od roku, w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie rozpoczęła obchody 75-lecia działalności.