Wypadek w koksowni ?Przyjaźń? w Dąbrowie Górniczej – aktualizacja

Sześciu pracowników zostało poszkodowanych w wybuchu, do którego doszło w przemiałowni węgla na terenie koksowni ?Przyjaźń? w Dąbrowie Górniczej.

Do zdarzenia doszło dzisiaj, tj. 22 września, około godz. 14.20. Wybuch miał miejsce w budynku technologicznym służącym do mielenia węgla; uszkodzony został także sąsiedni budynek. Poszkodowani uzyskali pomoc medyczną od przybyłych na miejsce zespołów ratowniczych, następnie zostali przetransportowani do szpitali w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, Czeladzi i Katowicach. W budynkach, w których doszło do eksplozji przebywały jedynie osoby poszkodowane.
W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyła też straż pożarna. Miejsce zdarzenia jest w tej chwili zabezpieczane przez specjalistyczne służby techniczne.
Koksownia ?Przyjaźń? w Dąbrowie Górniczej należy do JSW Koks S.A., spółki z Grupy Kapitałowej JSW.
Kolejne informacje w miarę ich pozyskiwania dostępne będą na stronie internetowej spółki www.jswkoks.pl

Komunikat prasowy nr 2
Dwóch z sześciu pracowników poszkodowanych we wczorajszym wypadku w koksowni ?Przyjaźń? w Dąbrowie Górniczej zostało już wypisanych ze szpitala. Stan pozostałych jest stabilny, choć jeden z poszkodowanych jest w stanie śpiączki farmakologicznej.
Spośród sześciu poszkodowanych w wybuchu osób, trzy to pracownicy koksowni ?Przyjaźń?, pozostali zaś to pracownicy firm zewnętrznych.
W JSW KOKS S.A., do której należy dąbrowska koksownia, powołany został sztab kryzysowy, któremu przewodniczy Mariusz Soszyński, Wiceprezes Zarządu spółki ds. produkcji i techniki. Zadaniem sztabu jest koordynacja wszelkich prac związanych ze zdarzeniem z 22 września br. Powołana zostanie również specjalna komisja, której zadaniem będzie ustalenie przyczyn zdarzenia. W skład komisji wejdą specjaliści JSW KOKS S.A. oraz eksperci zewnętrzni.
W zakładzie, oprócz trwających czynności mających wyjaśnić przyczyny wybuchu, trwają również nieprzerwane prace nad odbudową i przywróceniem nominalnych zdolności produkcyjnych koksu. Aktualnie Koksownia ?Przyjaźń? utrzymuje zredukowany poziom produkcyjny adekwatny do możliwości zabezpieczenia mieszanki węglowej. Należy nadmienić, iż w strukturach spółki JSW KOKS S.A., poza Koksownią Przyjaźń, pracują również bez zakłóceń Koksownia Radlin oraz Koksownia Jadwiga, których potencjał produkcyjny zostanie wykorzystany w większym stopniu. GK JSW posiada również rezerwy koksu zgromadzone zarówno w portach polskich, jak i na innych składowiskach zewnętrznych, co zostanie wykorzystane wraz ze zwiększoną produkcją na w/w pozostałych koksowniach do realizacji bieżących zobowiązań kontraktowych.

26-09-2022
Trzy poszkodowane w ubiegłotygodniowym wypadku w koksowni ?Przyjaźń? w Dąbrowie Górniczej osoby opuściły szpital. Stan kolejnych dwóch jest dobry, a ostatni z poszkodowanych nadal jest w stanie śpiączki farmakologicznej.
Sztab kryzysowy pod przewodnictwem Mariusza Soszyńskiego, członka zarządu JSW KOKS S.A. ds. produkcji i techniki, zajmuje się m.in. analizą sytuacji zakładu oraz zapewnieniem ciągłości produkcji i dostaw węgla. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie systematyczności dostaw węgla do baterii koksowniczych. Już w piątek, 23 września, przetestowano awaryjne dostarczanie węgla przy użyciu sprzętu ciężkiego. Testy wypadły pomyślnie.
W kolejnych dniach dokumentowano stan instalacji po awarii, zabezpieczono miejsce wypadku oraz porządkowano teren.
W spółce powołano Komisję, która ustali przyczyny wypadku. Komisja pracuje pod przewodnictwem Szefa Biura Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Gazowego JSW KOKS S.A. W pracach Komisji, poza pracownikami Spółki, wezmą udział także zewnętrzni eksperci, m. inn.: ds. p.poż, bhp, pyłów i wybuchowości.

27-09-2022
Do 5 osób wzrosła łączna liczba hospitalizowanych w związku z wypadkiem z 22 września, do którego doszło w Koksowni ?Przyjaźń? w Dąbrowie Górniczej. Najciężej poszkodowany pracownik przebywa na oddziale intensywnej terapii, cztery osoby na oddziale chirurgii ogólnej, w tym dwie tylko z izolowanym oparzeniem dróg oddechowych.
26 września br. na zlecenie JSW KOKS S.A. w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przeprowadzono dodatkowe badania trzech pracowników Spółki. U dwóch osób stwierdzono izolowane oparzenia dróg oddechowych, są to obrażenia kwalifikujące do leczenia szpitalnego.
W koksowni trwają intensywne prace związane z porządkowaniem terenu na miejscu zdarzenia oraz przygotowaniem tymczasowego rozwiązania zasilania w węgiel baterii koksowniczych. Aktualnie Koksownia ?Przyjaźń? utrzymuje zredukowany poziom produkcyjny adekwatny do możliwości zabezpieczenia mieszanki węglowej.
Pracują sztab kryzysowy oraz komisja powołana do ustalenia przyczyn zdarzenia.
29-09-2022
Z żalem i smutkiem informujemy o śmierci poszkodowanego w wypadku z 22 września br., pracownika JSW KOKS S.A.
Stan pozostałych, poszkodowanych w wypadku w Koksowni ?Przyjaźń? w Dąbrowie Górniczej osób jest stabilny; 4 osoby pozostają nadal w CLO w Siemianowicach Śląskich. Poszkodowani przebywają na oddziale chirurgii ogólnej, w tym dwie tylko z izolowanym oparzeniem dróg oddechowych.