Wypadek w koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej – aktualizowane

Sześciu pracowników zostało poszkodowanych w wybuchu, do którego doszło w przemiałowni węgla na terenie koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.

Do zdarzenia doszło dzisiaj, tj. 22 września, około godz. 14.20. Wybuch miał miejsce w budynku technologicznym służącym do mielenia węgla; uszkodzony został także sąsiedni budynek. Poszkodowani uzyskali pomoc medyczną od przybyłych na miejsce zespołów ratowniczych, następnie zostali przetransportowani do szpitali w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, Czeladzi i Katowicach. W budynkach, w których doszło do eksplozji przebywały jedynie osoby poszkodowane.
W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyła też straż pożarna. Miejsce zdarzenia jest w tej chwili zabezpieczane przez specjalistyczne służby techniczne.
Koksownia „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej należy do JSW Koks S.A., spółki z Grupy Kapitałowej JSW.
Kolejne informacje w miarę ich pozyskiwania dostępne będą na stronie internetowej spółki www.jswkoks.pl

Komunikat prasowy nr 2
Dwóch z sześciu pracowników poszkodowanych we wczorajszym wypadku w koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej zostało już wypisanych ze szpitala. Stan pozostałych jest stabilny, choć jeden z poszkodowanych jest w stanie śpiączki farmakologicznej.
Spośród sześciu poszkodowanych w wybuchu osób, trzy to pracownicy koksowni „Przyjaźń”, pozostali zaś to pracownicy firm zewnętrznych.
W JSW KOKS S.A., do której należy dąbrowska koksownia, powołany został sztab kryzysowy, któremu przewodniczy Mariusz Soszyński, Wiceprezes Zarządu spółki ds. produkcji i techniki. Zadaniem sztabu jest koordynacja wszelkich prac związanych ze zdarzeniem z 22 września br. Powołana zostanie również specjalna komisja, której zadaniem będzie ustalenie przyczyn zdarzenia. W skład komisji wejdą specjaliści JSW KOKS S.A. oraz eksperci zewnętrzni.
W zakładzie, oprócz trwających czynności mających wyjaśnić przyczyny wybuchu, trwają również nieprzerwane prace nad odbudową i przywróceniem nominalnych zdolności produkcyjnych koksu. Aktualnie Koksownia „Przyjaźń” utrzymuje zredukowany poziom produkcyjny adekwatny do możliwości zabezpieczenia mieszanki węglowej. Należy nadmienić, iż w strukturach spółki JSW KOKS S.A., poza Koksownią Przyjaźń, pracują również bez zakłóceń Koksownia Radlin oraz Koksownia Jadwiga, których potencjał produkcyjny zostanie wykorzystany w większym stopniu. GK JSW posiada również rezerwy koksu zgromadzone zarówno w portach polskich, jak i na innych składowiskach zewnętrznych, co zostanie wykorzystane wraz ze zwiększoną produkcją na w/w pozostałych koksowniach do realizacji bieżących zobowiązań kontraktowych.