Wzrosły nakłady na bezpieczeństwo w kopalniach w 2022 roku

W 2022 roku nakłady na bezpieczeństwo w kopalniach i zakładach PGG S.A. wyniosły ponad miliard złotych (1 021 986 210 zł), co stanowi wzrost o ponad 20% w stosunku do 2021 roku (813 133 548 zł). Nakłady w odniesieniu na pracownika w ubiegłym roku wzrosły o 24,61% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast w odniesieniu do wydobycia koszt na BHP wzrósł o ponad 23% w 2022 roku w stosunku do 2021 roku.

Najwięcej pieniędzy spółka w zeszłym roku przeznaczyła na profilaktykę pożarową – około 282 milionów zł, czyli o ponad 18% więcej niż w roku poprzednim. Natomiast największy wzrost nakładów w stosunku do roku 2021 dotyczył środków wydatkowanych na zwalczanie zagrożenia klimatycznego, bo aż o ponad 50% więcej i pozostałych zagrożeń naturalnych o 20%.
53% nakładów na cele BHP w ubiegłym roku dotyczyło wydatków ponoszonych na profilaktykę zagrożenia pożarowego oraz zagrożeń naturalnych: metanowego, wybuchem pyłu węglowego, klimatycznego, wodnego, tąpaniami, radiacyjnego.
Z uwagi za zniesienie obostrzeń covidowych, zmalały wydatki związane z epidemią, np. na żele antybakteryjne czy dedykowane maski.
Jeżeli chodzi o wypadki w kopalniach PGG S.A. to w zeszłym roku doszło do jednego wypadku śmiertelnego – w kopalni Jankowice w lutym zeszłego roku zginął kombajnista, którego uderzyła bryła węgla. W 2022 roku miał miejsce jeden wypadek ciężki ? w kopalni Sośnica pod koniec czerwca 2022 podczas przebudowy stojaka hydraulicznego na skrzyżowaniu ściany – górnikowi zmiażdżyło nogę.