XVI Konferencja ITPE oraz IEN

W dniach 7-8 września br. pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych i Polskiej Izby Ekologii odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna. Kotły Małej Mocy Zasilane Paliwem Stałym – Urządzenia Grzewcze dla Ogrzewnictwa Indywidualnego.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Instytut Technologii Paliw i Energii oraz Instytut Energetyki udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli świata nauki, producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz PGG SA – największego wśród producentów paliw węglowych zużywanych w krajowym sektorze indywidualnej energetyki cieplnej.
Wśród trzydziestu referatów wygłoszonych przez prelegentów w trakcie sześciu bloków tematycznych dominującą pozycję zajęły kwestie ?małej energetyki cieplnej? opartej na paliwach węglowych.
Istotną częścią sympozjum stanowiły Panel Ekspercki z udziałem wiceprezesa PGG Pana Adama Gorszanowa oraz Sesja II zatytułowana Rynek Paliw Węglowych i Urządzeń Dedykowanych do Spalania Węgla ? Sprzedaż bieżąca i wyzwania czekające w przyszłości. W tej części sympozjum swoje referaty wygłosili:
Pan Łukasz Horbacz – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla
Pan Adam Gorszanów – Wiceprezes Zarządu PGG SA ds. Sprzedaży
Pani Katarzyna Matuszek ? Instytut Technologii Paliw i Energii
Pan Szymon Słomczyński ? Polchar
Pan Konrad Morawski ? Ekoenergia S.C.
Kardynalną konstatacją z dwudniowych obrad jest przedłużający się stan niepewności wśród aktywnych i potencjalnych użytkowników kotłów i paliw węglowych. Powyższe skutkuje niepewnością wśród producentów kotłów i pogłębiającymi się wątpliwościami w odniesieniu co do dalszych kierunków rozwoju ich firm. Producenci urządzeń grzewczych zachowują świadomości presji dekarbonizacyjnej ale jednocześnie zauważają zracjonalizowane zachowania części klientów, którzy pod wpływem ekologicznej propagandy realizują kosztowne inwestycje w ciepłownictwo wykorzystujące OZE lub gaz ziemny, a jednocześnie nie są przekonani o konieczności rezygnacji z węgla. Powyższe skutkuje tym, że bez konieczności przeprowadzania pogłębionych badań, aktualnie rynek kotłów węglowych odpowiedzialnie oszacować można na kilka procent w ogólnym wolumenie sprzedaży urządzeń grzewczych.
Niebezpodstawne oczekiwania rozwoju rynku kotłów węglowych uczestnicy Konferencji wiążą z rozwojem produkcji i zwiększeniem dostępności węglowych paliw niskoemisyjnych. Z zauważalnym zainteresowaniem uczestników Konferencji spotkał się realizowany przez PGG Program Karolinka 2.0. oraz przekazane przez Wiceprezesa Adama Gorszanowa informacje o planowanym zwiększeniu produkcji Groszku Premium Karolinka. Obie te kwestie wzbudziły żywe reakcje zarówno w trakcie dyskusji plenarnych jak i rozmów kuluarowych, a waga tych informacji spowodowała, że w kilku kolejnych wystąpieniach prelegenci odnosili się do tych tematów.