XXIV Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

Ponad 200 uczestników wzięło udział w XXIV Konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbyła się w dniach 18 i 19 kwietnia w Wiśle.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Przemysłu Marzena Czarnecka oraz Minister Aktywów Państwowych Borys Budka.
Wśród licznie przybyłych gości i prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele instytucji państwowych, społecznych i naukowych, zakładów górniczych i firm okołogórniczych z całej Polski oraz goście zza granicy.
Tegoroczne obrady otworzył I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Krzysztof Król p.o. Prezesa WUG. Rozpoczął je minutą ciszy w związku z tragicznym w skutkach wstrząsie, do którego doszło 17 kwietnia br. w kopalni „Mysłowice-Wesoła”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że organizowana konferencja jest ważną platformą wymiany aktualnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w branży wydobywczej, szczególnie w kontekście transformacji, które dotykają lub dotkną jej różnych obszarów.
Następnie głos zabrał Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który odczytał list od Minister Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy.
Po powitalnych wystąpieniach rozpoczęła się sesja merytoryczna, którą poprowadzili I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Krzysztof Król p.o. Prezesa WUG i dr inż. Zbigniew Lubosik, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Zastępca Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego w Głównym Instytucie Gónictwa – Państwowym Instytucie Badawczym, Dyrektor Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.
Dwudniowa konferencja obfitowała w wiele ciekawych wystąpień i referatów, obejmujących tematyką wszystkie rodzaje górnictwa oraz różnorodne zagadnienia i problemy dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym. Padało wiele pytań skierowanych do prelegentów.
W przerwach między sesjami toczyły się żywe dyskusje i polemiki. Uczestnicy wymieniali doświadczenia, powstawały inicjatywy współpracy na różnych płaszczyznach, co tylko potwierdziło, że konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” jest wydarzeniem ważnym i potrzebnym branży górniczej.
Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” odbywa się od 1999 roku i ma charakter cykliczny. Głównym jej celem jest przedstawienie aktualnych zagadnień i podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w różnych obszarach polskiego górnictwa. Podczas konferencji od lat są prezentowane rozwiązania istotnych problemów górnictwa dotyczące m.in.:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie,
  • górniczych zagrożeń naturalnych i technicznych,
  • bezpieczeństwa powszechnego,
  • nowoczesnych rozwiązań dotyczących maszyn i urządzeń górniczych,
  • kwalifikacji i kształcenia kadr w przemyśle wydobywczym.

Organizatorami tegorocznej edycji wydarzenia byli: Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.