Zacieśnienie współpracy z Datamine

Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju, spotkał się z Sandeep Ray, dyrektorem ds. sprzedaży firmy Datamine, która jest dostawcą oprogramowania Minescape, wykorzystywanego do modelowania złoża 3D.
Podczas spotkania strony wyraziły chęć zacieśnienia współpracy pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową, JSW IT Systems oraz Datamine. Współpraca ma polegać na dalszym rozwoju i utrzymaniu oprogramowania Minescape oraz poszerzeniu działalności GK JSW i Instytutu Gospodarki Surowcami i Minerałami PAN o użytkowanie i rozwój rozwiązań IT dla górnictwa produkcji Datamine. Ponadto, podczas spotkania Artur Dyczko, wiceprezes JSW w imieniu przedstawicieli polskich spółek wydobywczych (JSW S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., JSW IT Systems oraz PAN), przekazał przedstawicielowi Datamine, dyrektorowi Sandeep Ray list nakreślający oczekiwania polskiego rynku górniczego wobec współpracy z jego firmą. Strony podzieliły się opiniami i sugestiami nt. kształtowania współpracy oraz nakreśliły wstępny plan działań.