Zakończenie i rozpoczęcie kolejnego roku nowatorskich studiów dla pracowników PGG S.A. „Menedżer Produkcji”

30 pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A zakończyło podyplomowe studia „Menedżer produkcji”. Kierunek powstał w ramach współpracy PGG S.A. z Głównym Instytutem Górnictwa i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Uroczysta graduacja miała miejsce 9 grudnia 2023 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku. Była połączona z inauguracją nowego rocznika studiów.

– Projekt jest dużym sukcesem dydaktycznym. Słuchacze po zakończeniu kształcenia na kierunku „Menedżer produkcji” zabiegali o możliwość kontynuacji nauki i poszerzania wiedzy, ponieważ dostrzegli potrzebę rozwijania także umiejętności miękkich. Dlatego duża część zostaje na naszej uczelni, by dalej się uczyć – podkreśla kierowniczka projektu dr Katarzyna Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Jednocześnie studia „Menedżer produkcji” rozpoczęło 29 nowych słuchaczy – pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A.
W uroczystości wzięli udział: p rorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach profesor dr hab. Robert Wolny, Wiceprezes Zarządu PGG S.A. Andrzej Paniczek, zastępca dyrektora ds. Inżynierii Środowiska dr inż. Jan Bondaruk z Głównego Instytutu Górnictwa, dyrektor rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego profesor dr inż. Tomasz Zieliński. W trakcie uroczystości wykładowca Uniwersytetu SWPS psycholog Dariusz Walczak wygłosił wykład dotyczący kontraktu psychologicznego, jako skutecznego sposób zaangażowania pracowników w rozwijanie organizacji.
Studia „Menedżer produkcji” przewidziano na 3 semestry i obejmują 200 godzin zajęć. Podzielone są na 5 modułów z zakresu tematyki górniczej, energetycznej; obejmują elementy prawa w obrocie gospodarczym, zarządzanie przedsiębiorstwem, umiejętności menedżerskie w przemyśle. Są dedykowane pracownikom kadry zarządzającej, dozoru wyższego i kierownictwa kopalń. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści i praktycy z całej Polski.
W ramach studiów w części górniczej i energetycznej studenci mają okazję zapoznać się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze poznają m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu.
W programie przewidziano też naukę zarządzania przedsiębiorstwem, jego finansami, rachunkowością i controlingiem w przemyśle, a także rozwój kompetencji liderskich, jak np. zasady rekrutacji i motywowania pracowników, delegowania zadań, negocjacji i rozwiązywania konfliktów czy zarządzania projektami w przemyśle. Słuchacze uczą się prawa w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, handlowego, pracy i zamówień publicznych czy etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych i przeciwdziałania korupcji.
Porozumienie o współpracy przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej oraz Głównego Instytutu Górnictwa i katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego podpisali w lipcu 2022 roku. Na jego mocy spółka i instytucje naukowe realizują projekty dydaktyczne i badawcze, a pierwszym z nich było utworzenie studiów podyplomowych „Menedżer produkcji” . Głównym celem współpracy jest wzmocnienie kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników PGG S.A.
fot. materiały prasowe GIG, Uniwersytetu Ekonomicznego, PGG S.A.