Zakończenie projektu badawczego Postminquake

W siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy POSTMINQUAKE, której tematem były indukowane trzęsienia ziemi i ruchy górotworu w obszarach pogórniczych, a także mechanizmy, ocena zagrożenia i ocena ryzyka.

W wydarzeniu, które odbyło się w czwartek 24 sierpnia 2023 roku, uczestniczyli przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. prof. Adam Smoliński – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji Technologicznych i Zamówień, Andrzej Chmiela – Dyrektor Biura ds. Innowacji Technologicznych oraz Marta Gajdzik – Kierownik Działu ds. Innowacji Technologicznych.
W konferencji wzięli udział również pozostali partnerzy projektu tj. firmy przemysłowe i inżynieryjne, instytuty badawcze oraz uczelnie techniczne. W ramach realizacji projektu został wykonany piezometr do zrobów zlikwidowanej kopalni ?Kazimierz-Juliusz? w Sosnowcu do głębokości ok. 650 m, umożliwiający monitorowanie i kontrolę zatapiania górotworu.
Projekt ?Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment? o akronimie roboczym PostMinQuake był realizowany od 2020 roku. Celem było wykonanie badań związanych z monitorowaniem ruchów górotworu indukowanych procesem zatapiania kopalń i opracowanie metodologii identyfikacji, oceny oraz prognozowania zagrożeń dla powierzchni związanych z zatapianiem likwidowanych kopalń, a także użytkowej klasyfikacji terenów pogórniczych, zgodnie ze scenariuszami przewidywanego przebiegu likwidacji.
Konsorcjum realizujące projekt:

  • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG), Polska
  • SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. (SRK S.A), Polska
  • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), Francja
  • DMT-GESELLSCHAFT FUR LEHRE UND BILDUNG MBH (THGA), Niemcy
  • HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHESGEOFORSCHUNGSZENTRUM GFZ (GFZ), Niemcy
  • INSTITUTE OF GEONICS OF THE AS CR v.v.i. (IGN), Czechy
  • GREEN GAS DPB AS (GREEN GAS DPB), Czechy
  • DIAMO STATNI PODNIK (DIAMO s.p.), Czechy
  • POLITECHNIKA ŚLĄSKA (SUT), Polska
  • INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONMENT ET DES RISIQUES INERIS (INERIS), Francja