Zakończenie projektu badawczego TEXMIN

W dniu 04.10.2022 r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy TEXMIN (The impact of extreme weather events on mining operations). Jej tematem był wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą.

W wydarzeniu oprócz przedstawicieli Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. udział wzięli pozostali partnerzy projektu tj. firmy przemysłowe i inżynieryjne, instytuty badawcze oraz uczelnie techniczne. W ramach realizacji tego projektu SRK S.A. opracowała plan likwidacji szybu ?Głowacki?, który obecnie stanowi jedną
z głównych atrakcji zabytkowej kopalni ?Ignacy? w Rybniku.