Zapadlisko na cmentarzu w Trzebini-Sierszy

Kolejne zapadlisko – rezultat likwidacji dawnej kopalni Siersza przez jej zatopienie oraz prowadzonej na zawał płytkiej eksploatacji węgla w XIX wieku – powstało rano 20 września 2022 r. na terenie cmentarza parafialnego w Trzebini, w dzielnicy Siersza.

Obszar objęty zdarzeniem został zabezpieczony i ogrodzony. Do czasu przeprowadzenia działań przez służby sanitarne, ostatecznego określenia sposobu dalszego postępowania i wykonania niezbędnych prac wstęp na cmentarz jest zabroniony, podobnie jak na teren sąsiadujących z nim ogródków działkowych.
SRK SA współpracując w tym zakresie z Urzędem Miasta w Trzebini szuka sposobu rozwiązania problemu, jaki powstał w rejonie Pola Centralnego dawnego Obszaru Górniczego Siersza I. Zlecone przez spółkę badania geofizyczne mają zlokalizować miejsca pustek po dawnych wyrobiskach, jak też przepływy wody pod powierzchnią ziemi. Dopiero po wynikach ekspertyz będzie można określić dalsze kierunki postępowania.