Zarząd JSW KOKS porozumiał się ze związkami zawodowymi

Zarząd JSW KOKS porozumiał się ze stroną społeczną w sprawie wypłaty „dodatku gorącego” oraz nagrody dla pracowników Spółki z okazji święta branżowego – Dnia Koksownika. W związku z osiągnięciem porozumienia związkowcy odwołali zapowiadaną na dziś, tj. 6 czerwca br. ostrzegawczą akcję protestacyjną w koksowniach.

Podpisane porozumienie jest uznaniem zaangażowania w pracę załogi całej Spółki, w szczególności pracowników zatrudnionych w najbardziej uciążliwych warunkach, wynikających z procesu technologicznego oraz pory letniej.
– Zarząd JSW KOKS oczekuje od strony społecznej współpracy przy budowie wartości Firmy, a nie eskalacji sporu, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji w jakiej jest obecnie Spółka – mówi Joanna Schmid, p.o. prezesa Zarządu JSW KOKS S.A.
Strony ustaliły kontynuację dialogu w sprawie polityki płacowej.