Zatłaczanie substancji stabilizującej grunt w Trzebini

Firma wykonująca prace uzdatnieniowe w rejonie osiedla Gaj rozpoczyna zatłaczanie substancji stabilizującej teren. Działania zaplanowano na wtorek (7 marca) około południa. Wykonawca wykonał dotąd 6 odwiertów, poprzez które wtłoczona zostanie mieszanina cementu i popiołów, wypełniając pustki oraz rozluźnienia gruntu w wyznaczonym obszarze.

Równolegle kontynuowane są prace wiertnicze. Docelowo projekt zakłada wykonanie 10 otworów w sąsiedztwie Osiedla Gaj w pobliżu garaży i terenów leśnych (0,9 ha). Prowadzone prace w terenie są wynikiem decyzji Zarządu SRK S.A. podjętej na podstawie wstępnych analiz i wynikających z nich rekomendacji, nie czekając na końcowe wyniki badań ekspertów. 17 stycznia br. spółka zawarła w tym zakresie umowy z wykonawcami, specjalizującymi się w tego typu pracach.