Zespół do spraw górnictwa o polityce energetycznej Polski

– Zgodnie z prośbami ze strony społecznej minister Michał Kurtyka przedstawił dokumenty, które mają kluczowe znaczenie dla sytuacji w branży ? podkreśla Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.

W Centrum Partnerstwa Społecznego ?Dialog? w Warszawie w czwartek 10 września odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. transformacji górnictwa. Przewodniczył mu Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Prócz przedstawicieli strony społecznej i parlamentarzystów uczestniczyli w nim również Michał Kurtyka, minister klimatu oraz przedstawiciele spółek energetycznych.
Minister klimatu przedstawił założenia krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz omówił projekt Polityki Energetycznej Polski. Projekt tego drugiego dokumentu został już przekazany do wewnętrznych konsultacji w rządzie.
– Zależało nam, by strona społeczna miała okazję zapoznać się z nim zanim trafi do formalnych prac w rządzie ? podkreśla Artur Soboń.
Podczas spotkania przedstawiciele firm energetycznych przedstawili również swoje plany inwestycyjne na najbliższe lata.