Zespół do spraw górnictwa obradował w Warszawie

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego ?Dialog? odbyły się we wtorek 11 sierpnia rozmowy o restrukturyzacji górnictwa i przyszłości energetyki w Polsce. Posiedzeniu przewodniczył wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych górnictwa oraz strona rządowa. Oprócz szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych obecni byli: minister klimatu Michał Kurtyka i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
Podczas posiedzenia przedstawione zostały uwarunkowania dotyczące rynku energetycznego oraz wyzwania w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wysłuchano również opinii oraz oczekiwań strony społecznej. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w przyszłym tygodniu w Katowicach. Tym razem wezmą w nim udział również przedstawiciele sektora energetycznego.
– To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej do opracowania realnego planu działań, opartego na twardych przesłankach ekonomicznych. Powinny one zapewnić branży górnictwa węgla kamiennego stabilizację ekonomiczną i podstawy funkcjonowania w kolejnych latach – podkreślił wicepremier Jacek Sasin, szef resortu aktywów państwowych.
Zespół do spraw transformacji górnictwa ma za zadanie wypracowanie szerokiego konsensusu społecznego dla koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Taki plan, z uwzględnieniem uwarunkowań sektora energetycznego, ma być opracowany do końca września.