Zgoda na zakup PBSz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło 3 kwietnia br. zgodę na zakup większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zgoda WZA była ostatnim, koniecznym do spełnienia, warunkiem zakupu PBSz przez JSW.
Jastrzębska Spółka Węglowa SA zakupi 95,01 proc. udziałów w PBSz za 204 mln zł od Grupy Famur. ? Przedsiębiorstwo Budowu Szybów jest spółką, która zdecydowanie wzmocni nasza Grupę Kapitałową w zakresie planów rozwojowych dotyczących pogłębiania szybów. Jak wiemy, bez tego nie ma wzrostu produkcji i rozwoju spółki. Drugi element to kompetencje PBSz w zakresie prac przygotowawczych. JSW miała w ostatnim czasie sporo kłopotów z firmami zewnętrznymi, PBSz ma uzupełnić te braki ? mówi Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA. ? Bez konstruktywnego wsparcia ze strony pana Wojciecha Trybuchowskiego, przedstawiciela strony społecznej w PBSz, ta transakcja nie doszłaby do skutku.
JSW potrzebuje PBSz między innymi do pogłębiania już istniejących szybów oraz zintensyfikowania robót chodnikowych. Kopalnie JSW muszą pogłębić osiem szybów i trzy wydrążyć całkowicie od nowa. Przedsiębiorstwo wesprze zakłady Spółki także w drążeniu wyrobisk korytarzowych uzupełniając prace firm zewnętrznych. Należy pamiętać, że w kopalniach JSW rocznie wykonywanych jest 70 km prac chodnikowych.
? Załoga PBSz jest bardzo usatysfakcjonowana decyzją o zakupie firmy, czekaliśmy aż ta transakcja zostanie sfinalizowana ? mówi Wojciech Trybuchowski, przewodniczący NSZZ ?Solidarność? w PBSz. ? Dołożymy wszelkich starań, by udowodnić, że skutki tej transakcji będą korzystne dla Grupy Kapitałowej JSW.
Przedsiębiorstwo ma unikatowe na polskim rynku kompetencje w zakresie projektowania i budowy szybów. Spółka z sukcesami realizuje złożone projekty dla polskiego górnictwa, współpracując aktywnie z Grupą Kapitałową JSW. Wyspecjalizowana kadra Przedsiębiorstwa, która stanowi ponad 1000 pracowników, pomoże JSW w realizacji strategii na lata 2018 -2030.
? Ta decyzja ma głębokie uzasadnienie ekonomiczne ze względu na intensyfikację procesów inwestycyjnych w kopalniach Grupy JSW, szczególnie tych związanych z pozyskiwaniem dostępu do nowych złóż węgla i wzrostem wydobycia. W strukturach Grupy FAMUR PBSz rozwijało systematycznie swoje kompetencje zarówno w zakresie drążenia szybów, jak i prowadzenia tak zwanych robót poziomych pod ziemią. Przejęcie PBSz ma zapewnić JSW szybszy dostęp do nowych pokładów węgla, co będzie przekładać się na wzrost wydobycia tego surowca w ciągu kolejnych lat ? mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.