Ziemowit bije rekordy

Ponad 3 mln t węgla wydobyli w 2020 r. górnicy z Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit w Polskiej Grupie Górniczej. Rekordowa okazała się eksploatacja ze ściany 922, która przyniosła aż 1,1 mln t węgla!

Przypomnijmy, że w w Ruchu Ziemowit w Lędzinach przez ostatnich sześć lat eksploatację prowadzono głównie w rejonie E – część południowa pokładu 209. Wydobycie ukończono tam w siedmiu ścianach wydobywczych, a eksploatacja ósmej ściany dobiega końca. Teraz wydobycie skoncentruje się w parceli D – część północna pokładu 209. Właśnie w tym rejonie działa już ściana-rekordzistka nr 922 (o wybiegu 1885 m i długości 195 m).
Sukcesy górników z Ziemowita możliwe są m.in. dzięki dobrym parametrom wydobywczym. W bloku D, gdzie warunki są imponujące i porównywalne do spotykanych w parceli E, ściany liczą nawet 2 km wybiegu i są wysokie na ponad 3 m.
? Szacowane zasoby węgla energetycznego wynoszą tam około 9 mln t, co wystarczy na kilka lat wydobycia – mówi Michał Sładek, kierownik Działu Górniczego Ruchu Ziemowit.
Kopalnia Ziemowit zaliczana jest do bezpiecznych zakładów górniczych: nie występują tu zagrożenia metanowe ani wyrzuty gazów i skał, pożarowe lokują się na niskim poziomie, tąpania nie zagrażają w większości pokładów (z wyjątkiem części 207 i 209), a zagrożenia wodne zaliczono przeważnie do najniższego I stopnia. W odniesieniu do wszystkich ryzyk zakład stosuje odpowiednią profilaktykę.
W 2020 r. łączna długość wyrobisk w Ziemowicie liczyła prawie 10 km i podobny wynik kopalnia planuje utrzymać także w tym roku.
W Ziemowicie trwają jednocześnie przygotowania do rozpoczęcia wydobycia w pokładach 215 i 318. W pierwszym do eksploatacji zaplanowano aż jedenaście ścian wydobywczych, z których pierwsza ruszy już w 2021 r. W drugim z pokładów zaplanowano pięć ścian od 2022 r.
Przewidywane wydobycie Ruchu Ziemowit w tym roku wynieść ma ok. 2,8 mln t węgla.