Złoczew – odroczona decyzja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odroczył do 29 maja 2020 r. decyzję ws. odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla koncesji węgla brunatnego Złoczew.
Przesunięcie o trzy miesiące terminu zakończenia postępowania odwoławczego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzasadnił „skomplikowanym charakterem sprawy”. Zasoby złoża Złoczew, rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego.
Bez tej inwestycji Elektrownia Bełchatów za 10 lat będzie tracić dostęp do surowca, ponieważ wydobycie węgla brunatnego ze złóż Bełchatów i Szczerców na obecnym poziomie, po tym czasie będzie maleć ze względu na sczerpywanie złoża. Natomiast bez pozytywnej decyzji nie będzie możliwe otrzymanie koncesji i rozpoczęcie inwestycji w Złoczewie.