Zmiana składu Rady Nadzorczej SRK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., dnia 15 lutego 2024 roku, podjęło uchwały o odwołaniu troje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki: Panią Agatę Modras oraz Panów: Piotra Ciacha i Artura Michałowskiego. Jednocześnie Minister Aktywów Państwowych, z dniem 16 lutego 2024 roku, powołał w skład Rady Nadzorczej SRK S.A. Panie: Dorotę Marię Benduch i Beatę Bieniek-Wierę oraz Pana Adama Zbigniewa Ciesiółkę.