Zmiany w radzie nadzorczej JSW

Minister aktywów państwowych 12 lutego dokonał zmian w radzie nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czterech dotychczasowych członków rady zostało odwołanych, a sześciu nowych członków powołanych.

Ze składu rady nadzorczej Spółki XI kadencji zostali odwołani: przewodnicząca Halina Buk, Jolanta Górska, Alojzy Nowak i Stanisław Prusek. Minister aktywów państwowych powołał 13 lutego w skład rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Katarzynę Bilińską, Artura Kisielewskiego, Arkadiusza Mężyka, Pawła Rostowskiego, Krzysztofa Szlagę i Krzysztofa Wronę.