Zmiany w składzie zarządu JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że dnia 14 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie Edwarda Paździorko ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych XI kadencji. Powody odwołania ww. osoby nie zostały wskazane.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie: powołania z dniem 15 marca 2024 roku Pana Adama Rozmusa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych oraz Jolanty Gruszki na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu XI kadencji.