Zmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza JSW SA 9 lipca podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu Spółki: Barbary Piontek, pełniącej funkcję prezesa zarządu, Tomasza Dudy, zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju oraz Włodzimierza Hereźniaka, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu.

Jednocześnie Jarosław Jędrysek, będący zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych, złożył rezygnację z powodów osobistych.
Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Stanisławowi Pruskowi z Rady Nadzorczej JSW SA wykonywanie czynności prezesa zarządu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do czasu powołania nowego prezesa zarządu. Stanisław Prusek przejmie również obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych. Natomiast Michał Rospędek z Rady Nadzorczej JSW przejmie obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, a także zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju.
Artur Wojtków będzie pełnił obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych. W tym okresie pozostaje również członkiem zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.