Zmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza JSW odwołała w piątek (23 lutego) ze składu zarządu Spółki: Tomasza Cudnego, prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa, zastępcę prezesa zarządu ds. handlu.

Ponadto, Rada Nadzorcza delegowała ze swojego składu Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania obowiązków prezesa zarządu XI kadencji, do dnia powołania nowego prezesa zarządu – powierzając mu jednocześnie pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju.
Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomicznych dodatkowo pełnić będzie obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Edward Paździorko, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych oraz Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej pozostają na swoich stanowiskach.
Ukonstytuowała się także Rada Nadzorcza JSW XI kadencji w skład której wchodzą: Katarzyna Bilińska przewodnicząca Rady Nadzorczej, Michał Rospędek zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej, Robert Kudelski sekretarz Rady Nadzorczej oraz członkowie Artur Kisielewski, Arkadiusz Mężyk, Paweł Nieradzik, Paweł Rostkowski, Krzysztof Szlaga, Krzysztof Wrona i Arkadiusz Wypych.