Zmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła decyzję o powierzeniu Arturowi Dyczko stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych X kadencji.
Wcześniej Rada Nadzorcza spółki dokonała zmian w ?Regulaminie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.? zmieniając nazwy stanowisk: Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych na Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych oraz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju na Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. Na ostatnie stanowisko został ogłoszony konkurs.