Zmiany w Zarządzie JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA zdecydowała dziś o zmianach w Zarządzie Spółki.
Od 4 lipca br. do składu zarządu JSW SA powołano: Radosława Załozińskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Rafała Pasiekę na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu, Artura Wojtkowa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej, Artura Dyczko na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju oraz Tomasza Śledzia na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych.
Równocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Rafałowi Pasiece – do dnia powołania Prezesa Zarządu.