Zmiany w zarządzie spółki Tauron Wydobycie

Po rezygnacji Tomasza Cudnego z funkcji prezesa zarządu, dotychczasowy wiceprezes Tauronu Wydobycie Jacek Pytel został powołany od soboty na stanowisko jej prezesa.

Rada nadzorcza spółki powołała z dniem 13 lutego br. na stanowisko jej prezesa dotychczasowego wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych Jacka Pytla.
Obecnie zarząd Tauronu Wydobycie pracuje w składzie: Jacek Pytel – prezes zarządu, Edward Paździorko – wiceprezes zarządu ds. technicznych.
Spółka podała m.in. że Jacek Pytel zdobył doświadczenie menedżerskie pracując w zarządach firm z branży chemicznej, paliwowej, przemysłu drzewnego, maszynowego oraz okołogórniczego. Był dyrektorem finansowym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takich jak: Energoaparatura, PMPG Polskie Media, a także głównym kontrolerem – dyrektorem biura controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zasiadał też w radach nadzorczych spółek koksowniczych oraz branży IT.