Zmiany w zarządzie TAURON Wydobycie

Rada nadzorcza TAURON Wydobycie dokonała 4 czerwca zmiany w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa zarządu objął Sławomir Obidziński.
Sławomir Obidziński jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność – technika podziemnych eksploatacji złóż węgla. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości.
W 2012 r. uzyskał dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 r. ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (dwa lata wcześniej studia podyplomowe Executive Master of Business Administration).
W latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli. W latach 1992-2007 pracował w SGS Polska (oddział szwajcarskiego holdingu SGS), pełniąc kolejno funkcje kierownika biura, dyrektora regionalnego oraz dyrektora branży mineralnej. W latach 2007-2014 był prezesem Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach. Od lutego 2014 r. był wiceprezesem ds. produkcji we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym (obecnie Węglokoks Energia), następnie w maju 2015 r. został jego prezesem. W czerwcu 2016 roku został prezesem zarządu Węglokoks S.A., którą to funkcję pełnił do maja 2019 roku.
Jednocześnie na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych spółki powołano Jacka Pytla, pełniącego dotychczas w spółce stanowisko dyrektora zarządzającego ds. ekonomiczno-finansowych. Zarząd TAURON Wydobycie S.A. będzie pracował w składzie: Sławomir Obidziński ? prezes zarządu, dyrektor naczelny, Andrzej Okoń ? wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych, Jacek Pytel ? wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Ze spółką TAURON Wydobycie pożegnał się jej dotychczasowy prezes Zdzisław Filip, który złożył Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji.