Zmiany w Zarządzie Węglokoks SA

Decyzją Rady Nadzorczej Węglokoks SA nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Z dniem 12.03.2024 odwołano z funkcji Prezesa Zarządu Pana Tomasza Heryszka, z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Pana Łukasza Śmigasiewicza, z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Pana Marka Akcińskiego.

Z dniem 13.03.2024 roku na funkcję Prezesa Zarządu Węglokoks SA powołano Pana Tomasza Ślęzaka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Panią Agnieszkę Walter, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Pana Adriana Sienickiego.