Zmiany w zarządzie JSW

18 stycznia Rada Nadzorcza JSW SA podjęła uchwałę o odwołaniu Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję prezesa zarządu. Do czasu wyłonienia nowego prezesa obowiązki przejął Artur Dyczko, który w tym czasie będzie pełnił też swoje dotychczasowe obowiązki zastępcy prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych.
Ponadto, Rada Nadzorcza JSW powierzyła Radosławowi Załozińskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Radosław Załoziński pozostaje również zastępcą prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.