Życzenia Metropolity Katowickiego z okazji uroczystości św. Barbary

Drodzy Bracia Górnicy i Pracownicy branży wydobywczej wraz z Rodzinami!

Z okazji patronalnej uroczystości Świętej Barbary wszystkim Górnikom i Pracownikom zaangażowanym w szeroko pojęty przemysł wydobywczy składam życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej, niebezpiecznej, ale jakże koniecznej pracy.
Świętej Barbarze polecam w modlitwie wszystkich, którzy pracują w górnictwie, zwłaszcza pracujących pod ziemią! W trudnym dla branży górniczej okresie zmian i restrukturyzacji, a jednocześnie w obliczu narastającego kryzysu energetycznego i powszechnego wołania o węgiel przekazuję Wam zapewnienie o duchowym wsparciu!
Nie zapominamy, że węgiel nie wydobywa się sam. Czyni to człowiek schodzący do czeluści ziemi, aby go wydobyć. W zaistniałej sytuacji ? dla dobra społecznego ? czynicie to również w dni wolne od pracy, w soboty i niedziele. To wyraz Waszego patriotyzmu i solidarności ze społeczeństwem zagrożonym ubóstwem energetycznym. Podejmując z poświęceniem nowe wyzwania, nie zapominajcie o sobie, o odpoczynku i szczególnej konieczności zachowania przepisów bezpieczeństwa pracy, kiedy nieraz pracujecie pod presją zwiększania wydobycia.
Przez ostatnie 200 lat kształtowało nas górnictwo. Ono stworzyło nas takimi, jacy jesteśmy: twardzi i solidarni, zaprawieni do nadludzkiego wysiłku i troskliwi o rzeczy kruche, jak rodzina, dom i gołębie. Przede wszystkim jednak górnictwo umocniło w nas szacunek do życia, do Boga i przywiązanie do Kościoła oraz do takich wartości, jak rodzina i poczucie solidarnej więzi.
Drodzy Górnicy!
Życzę Wam, abyście we wszelakich trudnościach znajdowali zawsze schronienie w Bogu przez wstawiennictwo Świętej Barbary, Waszej patronki. Niech Wasz górniczy trud będzie doceniony przez rządzących i całe społeczeństwo. Dziękuję za niego słowami ?Bóg zapłać? oraz ?Szczęść Boże!? na pracę i znojny trud.
Dzień Świętej Barbary świętujecie rodzinnie ? we wspólnocie górniczej braci i w Waszych rodzinach. Dlatego wyrazy wdzięczności składam również Waszym Małżonkom i Dzieciom, wspierających Was w codziennej pracy. Pozdrawiam Emerytów górniczych, inwalidów pracy górniczej, którzy wykonując swoje obowiązki, stali się ofiarami katastrof czy wypadków.
Bożemu miłosierdziu polecam szczególnie ofiary ostatnich katastrof w kopalniach ?Zofiówka? i ?Pniówek? oraz wszystkich, którzy kiedykolwiek zginęli w zderzeniu z żywiołem, wykonując pracę górnika czy ratownika górniczego.
Pamiętamy również o Rodzinach górników ofiar kwietniowych wypadków! Otulamy Was naszą modlitwą. Pragniemy okazać Wam naszą bliskość, solidarność w bólu i modlitwą powierzyć Was Bogu, który jest miłością.
W tym szczególnie trudnym czasie śpiewajmy wspólnie:
Kto się opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga.
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga!
Niech przyjdzie na Was obfitość Bożego błogosławieństwa, bezpieczeństwa i pokoju. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
?Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki