Czas na rewitalizację

Czas na rewitalizację

W Jastrzębiu-Zdroju podpisano dziś porozumienie dotyczące rewitalizacji terenów po byłej kopalni „Krupiński”. To wypełnienie zobowiązania wobec Gminy Suszec, jakie podjęła Jastrzębska Spółka Węglowa zbywając kopalnię do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Porozumienie...